SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Ordningsregler och hur man ställer ut


Kom i tid. Hjälp till att ställa fram bord och stolar så att du kan sitta bekvämt under
utställningen. Tvätta händer före och efter du tar i andras möss - men fråga om lov innan. Vid utställningens slut: hjälp till att ställa undan bord och stolar samt städa. Ju fler som hjälps åt desto fortare går det.

Håll rätt på de nummer dina möss tilldelats. Bär fram mössen till domaren i god tid så domaren slipper vänta. Låt gärna mössen sitta en och en i sk petbox under själva bedömningen hos domaren (sätt en lapp under boxen med namn på musen). Stör ej domaren under bedömningen. Var beredd på att domaren kan vilja se vissa möss en gång till.

Domarregler
Om fler än en domare dömer samma utställning får dömande domare ställa ut egna möss för annan dömande domare på samma utställning. Domarsekreterare får ställa ut för domare som denne sitter bisittare för. BIS domare (helst samtliga domare) ska finnas med i utställningsannonsen i HUSMUSEN.

Utställningsprogram
Programmet utdelas fritt på utställningen till alla som korrekt anmält möss, samt till domarna. Utställaren ansvarar själv för att uppgifterna om musen är korrekta i utställningsprogrammet. Namn skall skrivas på alla så att alla utställare får var sitt exemplar och ingen blir utan.

Protester
Dvs. klagomål och synpunkter i samband med utställning lämnas till domaren eller
utställningsansvarig, skriftligt eller muntligt, innan utställningens slut. Protester kan även lämnas till domarrådet.

Publikens favorit
Publikens favorit-tävling kan anordnas på utställningar och evenemang av medlemmar, resultatet redovisas i HM.

Lotteri
Lotteri kan anordnas på utställningar och evenemang om vinster till lotteriet finns.

Annonser
SVEMUS tar emot annonser till utställningsprogrammet. 6 * 18 cm (1/4-dels A4-sida, liggande) skall kosta 30 kronor och skall vara programskrivaren tillhanda senast sista anmälningsdag.

Försäljning
Försäljning av klubbprylar sker oftast vid utställningar som SVEMUS arrangerar. Stöd din förening, handla klubbprylar!

Privat försäljning
Musungar som tas med för försäljning på av SVEMUS arrangerad utställning anmäls tillsammans med utställningsanmälan. Betalning är 20 kr/person och utställning. Musförsäljning anmäls med utställningsanmälan och betalas samtidigt med anmälningsavgiften. Det skrivs in i programmet vilka som säljer möss.

Cafeteria
Vid flera av SVEMUS arrangerade utställningar finns möjligheter att köpa fika till låga priser.

Skänkta hederspriser
Medlemmarna skänker ibland hederspriser till utställningarna, om de skall kunna delas ut vid en speciell utställning måste de anmälas tillsammans med mössen senast sista anmälningsdag för den utställning de är tänkta att utdelas.