SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

UPPFÖDARE I SVEMUS

SVEMUS REGISTRERADE UPPFÖDARE 2011


Dessa uppfödare är registrerade i SVEMUS; de är godkända av styrelsen.           

Våra registrerade uppfödare:

  • följer Jordbruksverkets regler för djurhållning samt SVEMUS bestämmelser, som bla innebär att man alltid avlar på sunda och trevliga möss och ser till djurens bästa i första hand.
  • har en bra grundkunskap om möss och deras behov.
  • har avlagt ett godkänt praktiskt och teoretiskt prov samt även fått sina djur godkända på utställning.
  • registrerar och dokumenterar alla kullar samt säljer möss med SVEMUS registreringsbevis.

 

 

MORAKULLAN'S
Uppfödare:
Grodan Elleby, Mandelbrödsvägen 2, 128 69 Sköndal
e-post: gerodean(a)bostream.nu Hemsida:
gerodean.se
Föder upp:
Blue och bluevarianter i astrex och texel. Svensk och sve/eng typ.
Silver Agouti, Blue Silver Agouti, PE Blue Silver Agouti, Blue Burmese, Siamese Bluepoint och Pink Eyed White i shorthair. Engelsk typ
Avelshanar för utlåning: Nej


STJÄRNVINDENS
Uppfödare:
Anna Nilsson, Fabian Wredes Gränd 4, 176 76 Järfälla
e-post: stjarnvinden(a)gmail.com Hemsida:
stjärnvinden.dinstudio.se

Föder upp: Champagne Tan och Pe White i shorthair och satin shorthair. Siamese i longhair och satin longhair. Engelsk typ.
Avelshanar för utlåning: Nej


VATTNADALS
Uppfödare:
Elin Mattsson, Odlingen 105, 820 20 Ljusne
e-post: elin(a)nattfrostens.se Hemsida:
nattfrostens.se/vattnadal
Föder upp: Tickade möss, främst augoti, silver augoti, blue augoti och argente. Shorthair, longhair, astrex och texel, även satin. Svensk, engelsk och korsad typ. Sidoprojekt blue burmese, dutch och banded.
Avelshanar för utlåning: Ja


EVELYN'S
Uppfödare
: Evelyn Edblad, Johannedalsvägen 32, 86332 Sundsbruk
E-post: evelyn.edblad(a)hotmail.com Hemsida: evelynedblads.webs.com
Föder upp: Blue/tan och black/tan i korthår och satin korthår. Engelsk typ.
Avelshanar för utlåning: Nej

 

T.A.M. - TEAM ARTLINK MOUSERY
Uppfödare: Liselott "Lottiz" Aronsson, Rågstigen 4, 693 33 Degefors
E-post: liselott.aronsson(a)telia.com Hemsida: blackvelvets.dinstudio.se
Föder upp: Self i färgerna svart, choklad, blått, pew, be cr. Silverarde i huvudsak i blått men lilac förekommer. Även tecknade i ducth, rw, tricolor och splash. Korthår i huvudsak men fuzzy, fuzzy hairless, lakeland och nakna finns också. Även satin.
Avelshanar för utlåning: Nej

ÖVRIGA MEDLEMMAR SOM FÖDER UPP MÖSS

För att få finnas med på denna lista måste man vara medlem och även registrera sina möss i SVEMUS. Kostnad 75:- per år (inkl. Husmusen och SVEMUS hemsida). Kontakta registratorn om du vill vara med eller göra några ändringar.

Uppfödare: Kent Ivarsen
Adress: Diamantgången 169, 135 49 Tyresö
e-post: kent.ivarsen(a)ki.se Hemsida: diamantens.cybersite.nu
Föder upp: Tammöss och Afrikansk Pygmémus för sällskap


Uppfödare: Birgitta Gutke
Adress: Bergkullevägen 241, 46166 Trollhättan
e-post: gutkes(a)hotmail.com Hemsida:
www.swe-mouse.webs.com
Föder upp: Choklad, himalaya, siames, bandad och abyssinier i korthår, långhår och satin.

Innan du registrerar dig som medlem här ovan, var vänlig läs igenom denna text!

AKTUELLT

Valborgsutställning i Karskoga 28 April!

Resultaten för Årets Mus och Årsmötesårotokoll finns nu att läsa i Senaste Nytt!

Hemsidan ser konstig ut!
Vi håller på att byta hemsidevärd och därför fungerar inte en del bilder och länkar på hemsidan för tillfället.

Problem med "Senaste Nytt"
SVEMUS hemsida har i nuläget ett problem med "Senaste nytt".

NYHETER


Ger oss 4% rabatt på alla musrelaterade varor!

Facebook-gilla!