SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Titlar för Standardklass


För att erhålla titel för en mus i Standardklass, måste musen vara registrerad i SVEMUS eller SNL och ägaren medlem i SVEMUS. Samtliga meriter skall vara erhållna på av SVEMUS arrangerade utställningar.
Helhetsbedömningen (dvs slutbetyget) - oavsett åldersklass - räknas. Ansökan om titel skickas till registratorn för kontroll och sedan utlysning i HUSMUSEN. Titelblankett kan erhållas på utställning eller på SVEMUS hemsida.

Cert/PK skall ha erhållits av minst 2 olika domare, om minst 4 olika standarddomare är aktiva i SVEMUS under året.

Premier (Pr)
3 PK eller kombination Cert och PK

Svensk Premier (Sv. Pr)
2 PK eller kombination Cert och PK (Ny titel, årsmötet 6 mars 2005)

Internationell Premier (Int. Pr)
3 PK eller kombination Cert och PK, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Grand Premier (Gr. Pr)
4 PK eller kombination Cert och PK

Internationell Grand Premier (Int. Gr. Pr)
4 PK eller kombination Cert och PK, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Champion (Ch)
3 Cert.

Svensk Champion (Sv. Ch)
2 Cert (Ny titel, årsmötet 6 mars 2005)

Internationell Champion (Int. Ch)
3 Cert, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Grand Champion (Gr. Ch)
4 Cert.

Internationell Grand Champion (Int. Gr. Ch)
4 Cert, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Innan du registrerar dig som medlem här ovan, var vänlig läs igenom denna text!

AKTUELLT

Valborgsutställning i Karskoga 28 April!

Resultaten för Årets Mus och Årsmötesårotokoll finns nu att läsa i Senaste Nytt!

Hemsidan ser konstig ut!
Vi håller på att byta hemsidevärd och därför fungerar inte en del bilder och länkar på hemsidan för tillfället.

Problem med "Senaste Nytt"
SVEMUS hemsida har i nuläget ett problem med "Senaste nytt".

NYHETER


Ger oss 4% rabatt på alla musrelaterade varor!

Facebook-gilla!