SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Information om Titelregistrering för Mus

 
När ägaren erhållit de meriter som krävs för en titel ifylles blanketten
"Ansökan om titelregistrering för mus" och skickas till registratorn. Adress
till registratorn finns på blanketten. Om man hoppas på att få en merit på
en viss utställning kan blanketten också fyllas i med allt utom den
förväntade meriten och medtagas till utställningen. Skulle meriten erhållas,
kan blanketten på så vis färdigställas vid utställningen och lämnas till
registrator eller annan medlem av Svemus styrelse innan prisutdelningen.

OBS! För mer utförlig information om utställningar och titlar se utställningsinformation på SVEMUS hemsida.

Följande meriter krävs för att erhålla respektive titel


STANDARDKLASS

Premier (Pr) - 3 CK eller kombination Cert och CK
Internationell Premier (Int. Pr) - 3 CK eller kombination Cert och CK, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Grand Premier (Gr. Pr) - 4 CK eller kombination Cert och CK
Grand Internationell Premier (Gr. Int. Pr) - 4 CK eller kombination Cert och CK, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Champion (Ch) - 3 Cert.
Internationell Champion (Int. Ch) - 3 Cert, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Grand Champion (Gr. Ch) - 4 Cert.
Internationell Grand Champion (Int. Gr. Ch) - 4 Cert, varav minst 1 givet av utländsk domare.


PETCLASS

Brons Pet (BP) - 1 slutbetyg A och 2 slutbetyg AB.
Silver Pet (SP) - 2 slutbetyg A och 1 slutbetyg AB.
Guld Pet (GP) - 3 slutbetyg A.
Grand Pet (Gr. P) - 4 slutbetyg A, varav det sista taget efter 18 månaders ålder.
Internationell Brons Pet (Int. BP) - 1 slutbetyg A och 2 slutbetyg AB, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Internationell Silver Pet (Int. SP) - 2 slutbetyg A och 1 slutbetyg AB, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Internationell Guld Pet (Int. GP) - 3 slutbetyg A, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Internationell Grand Pet (Int. Gr. P) - 4 slutbetyg A, varav det sista taget efter 18 månaders ålder samt varav minst 1 givet av utländsk domare.

Innan du registrerar dig som medlem här ovan, var vänlig läs igenom denna text!

AKTUELLT

Valborgsutställning i Karskoga 28 April!

Resultaten för Årets Mus och Årsmötesårotokoll finns nu att läsa i Senaste Nytt!

Hemsidan ser konstig ut!
Vi håller på att byta hemsidevärd och därför fungerar inte en del bilder och länkar på hemsidan för tillfället.

Problem med "Senaste Nytt"
SVEMUS hemsida har i nuläget ett problem med "Senaste nytt".

NYHETER


Ger oss 4% rabatt på alla musrelaterade varor!

Facebook-gilla!