SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Domarutbildningar

Naturligtvis arrangerar SVEMUS domarutbildningar för sina medlemmar, dels för att lära ut god djurhållning, dvs skötsel av möss, och dels för att ha domare till de olika utställningar som arrangeras inom föreningen.

Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad av att utbilda dig till domare i SVEMUS!! Eller anmäl dig till domarrådet!

Först utbildar man sig till Pet Class domare, och senare även till Standarddomare.

Under utbildning till Pet Class domare är:
Malin Bindberg "Malin_2"
Lisa Eriksson
Anna Aspelin

Under utbildning till Standard domare är:
Ingen för tillfället.

Under utbildning till taggmus domare är:
Ingen för tillfället.

 

Håll koll på planerade kurser här:

KURSER

Nya regler för domare

SVEMUS har tagt ett beslut gällande domare utbildade av- och verksamma inom SVEMUS.

Fr.om 1 januari 2012 gäller domarlegitimation i tvåårsperioder, med första perioden fom 2012-01-01 tom 2013-12-31.

Domare med gällande titel tilldelas ett Domarbevis för legitimationen under tvåårsperioden.  Inom denna tvåårsperiod måste man ha dömt vid minst ett tillfälle och får själv visa intresse om man vill döma i kommande utställningar för att behålla sin domartitel i SVEMUS.

SVEMUS kommer även fortsättningsvis skicka ut förfrågningar men väljer i första hand de domare som självmant ansöker om intresse för att få döma.

Har man inte dömt när tvåårsperioden går ut kan man inte längre döma i SVEMUS regi vare sig i Sverige eller utomlands.

Länk hit

Innan du registrerar dig som medlem här ovan, var vänlig läs igenom denna text!

AKTUELLT

Valborgsutställning i Karskoga 28 April!

Resultaten för Årets Mus och Årsmötesårotokoll finns nu att läsa i Senaste Nytt!

Hemsidan ser konstig ut!
Vi håller på att byta hemsidevärd och därför fungerar inte en del bilder och länkar på hemsidan för tillfället.

Problem med "Senaste Nytt"
SVEMUS hemsida har i nuläget ett problem med "Senaste nytt".

NYHETER


Ger oss 4% rabatt på alla musrelaterade varor!

Facebook-gilla!