SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Beteende

Musen är i grunden ett flyktdjur. Det innebär att den har en inneboende rädsla gentemot rovdjur och därmed även människor. Det är normalt att musen ryggar och springer undan när den blir rädd men den tama musen är avlad för att kunna trivas i bur och i närheten av människor och brukar i regel efter en stund komma fram och nosa på din hand av nyfikenhet.

För att musen ska ha förutsättningar för att bli så tam som möjligt behöver den först och främst en genetiskt god grund, men även hantering redan från födseln. Det är också bra att musen får bo där där människor vistas ofta så att ett naturligt band byggs upp och så att musen vänjer sig vid olika ljud och rörelser.

Men det varierar från mus till mus hur väl anpassad den är att trivas hos människan. Det gäller att anpassa miljön för just din mus, en arg hane måste få bo själv och en ängslig mus kanske man måste vara lite extra försiktig med. Sedan är det också så att vissa möss inte alls fungerar som sällskapsmöss. Vissa möss är räddare än andra och det finns fler beteendestörningar som kan framträda hos tammusen. Var noga med temperamentet när du köper din mus (eller om det är honor, möss, mushonor ska aldrig gå ensamm) och se alltid till att träffa musen innan du tar med den hem.

 

Artiklar:

Författare: Sara Östlund

Innan du registrerar dig som medlem här ovan, var vänlig läs igenom denna text!

AKTUELLT

Valborgsutställning i Karskoga 28 April!

Resultaten för Årets Mus och Årsmötesårotokoll finns nu att läsa i Senaste Nytt!

Hemsidan ser konstig ut!
Vi håller på att byta hemsidevärd och därför fungerar inte en del bilder och länkar på hemsidan för tillfället.

Problem med "Senaste Nytt"
SVEMUS hemsida har i nuläget ett problem med "Senaste nytt".

NYHETER


Ger oss 4% rabatt på alla musrelaterade varor!

Facebook-gilla!