SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Att ställa ut

Du kan ställa ut tammöss på SVEMUS utställningar!

Här kommer ett kort sammandrag av vad som gäller och hur du kan göra!

SVEMUS har två olika grundtyper av utställningar, Pet Class och Standard/Teckningsklass, ofta hålls de samtidigt i samma lokal.

För att ställa ut i Pet Class gäller följande:

 

 • Du måste INTE vara medlem i SVEMUS!
 • Dina möss behöver INTE vara registrerade i SVEMUS!
 • Anmälningsblanketten måste vara rätt ifylld och inskickad i tid. (Ladda ner och skriv ut och fyll i!) Det står i utställningsannonsen i HUSMUSEN vart du skall skicka in din anmälan!
 • Du måste betala in anmälningsavgiften i tid till SVEMUS konto. Läs i Utställningsinformation – deltagande och anmälan om vad det kostar!
 • För att du skall kunna erhålla diplom, titlar och vandringspokal på Minnesutställningen krävs att du är medlem i SVEMUS.
 • Ibland förekommer Drive-In utställning, där du kan anmäla och betala anmälningsavgift på plats!
 • Möss, taggmöss och nataler tävlar i var sin klass.

För att ställa ut i Standard/Teckningsklass gäller följande:

 • Du MÅSTE vara medlem i SVEMUS!
 • Dina möss MÅSTE vara registrerade i SVEMUS!
 • Anmälningsblanketten måste vara rätt ifylld och inskickad i tid. (Ladda ner och skriv ut och fyll i!) Det står i utställningsannonsen i HUSMUSEN vart du skall skicka in din anmälan!
 • Du måste betala in anmälningsavgiften i tid till SVEMUS konto. Läs i Utställningsinformation – deltagande och anmälan om vad det kostar!
 • Natalerna har en guidestandard och tävlar därför som ostandardiserade.
 • Taggmöss har en standard, precis som möss.
 • Möss, taggmöss och nataler tävlar i var sin klass.

Varför ställa ut mössen?

 • Du vill se hur dina möss klarar sig på en utställning, kanske de vinner fina priser.
 • Du vill ta en kull, och det är mycket lättare att sälja ungar efter utställda möss.
 • På en utställning samlas musintresserade och möss av olika slag, så du kan lära känna andra som gillar möss, samt träffa en massa trevliga möss!
 • Du träffar musuppfödare, så du kan knyta kontakter och se hur de olika uppfödarnas möss är, så att du vet det om du senare vill köpa fler möss!
 • Du får se möss i alla regnbågens färger och en mängd olika hårlag och typer!
 • Du kanske får träffa extremt tama möss på utställningen! Det där supertemperamentet som alla vill ha är något som avlas på, och det är inte säkert att möss som köps i djuraffären blir riktigt lika supertama som rena uppfödarmöss.

Observera!

 • Musungar som tas med för försäljning på av SVEMUS arrangerad utställning anmäls tillsammans med utställningsanmälan. Betalning är 20 kr/person och utställning. Musförsäljning anmäls med utställningsanmälan och betalas samtidigt med anmälningsavgiften.
Att tänka på                                

 

 

 

Innan du registrerar dig som medlem här ovan, var vänlig läs igenom denna text!

AKTUELLT

Valborgsutställning i Karskoga 28 April!

Resultaten för Årets Mus och Årsmötesårotokoll finns nu att läsa i Senaste Nytt!

Hemsidan ser konstig ut!
Vi håller på att byta hemsidevärd och därför fungerar inte en del bilder och länkar på hemsidan för tillfället.

Problem med "Senaste Nytt"
SVEMUS hemsida har i nuläget ett problem med "Senaste nytt".

NYHETER


Ger oss 4% rabatt på alla musrelaterade varor!

Facebook-gilla!