SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Arter i SVEMUS

Har du andra möss än tammöss hemma?

Har du taggmöss, natalpälsråttor, pygmémöss, gräsmöss eller någon annan musart som lagligt får hållas i Sverige? Har du ett intresse av att jobba aktivt för din art?

Svemus söker nu medlemmar som är intresserad av övriga musarter. Dessa ska på försök hamna i en aktivitetskommitté, som själva får dra upp riktlinjer på vad de vill göra i klubben. Exempel på aktiviteter kan vara föreläsningar om skötsel, avel, färger od. Uppvisning av arterna på svemus utställningar. Arbeta fram standard och utställningsregler för de arter som ännu inte har det. Utbilda domare och jobba fram register. Träffar och avelsutbyta med andra uppfödare. Att locka nya medlemmar, som inte är med då de inte har tammöss. Listan kan göras lång, men det är helt upp de aktiva i kommittén! Styrelsen söker nu dels aktiva, men även kontaktpersoner för varje art.

Du som har andra arter hemma, och vill jobba aktivt med detta, kontakta
styrelsen och anmäl ditt intresse!

Innan du registrerar dig som medlem här ovan, var vänlig läs igenom denna text!

AKTUELLT

Valborgsutställning i Karskoga 28 April!

Resultaten för Årets Mus och Årsmötesårotokoll finns nu att läsa i Senaste Nytt!

Hemsidan ser konstig ut!
Vi håller på att byta hemsidevärd och därför fungerar inte en del bilder och länkar på hemsidan för tillfället.

Problem med "Senaste Nytt"
SVEMUS hemsida har i nuläget ett problem med "Senaste nytt".

NYHETER


Ger oss 4% rabatt på alla musrelaterade varor!

Facebook-gilla!